Menu
Kurier Praski logo
czwartek, 29 września 2022
kolekcjonerstwo i grywizacja

Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Światowy Dzień Praw Osób Starszych

15 czerwca to Światowy Dzień Praw Osób Starszych którego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób starszych oraz upowszechnienie wiedzy o zagwarantowanych prawach seniorów.

Prawa człowieka

Prawa człowieka są podstawowymi prawami, które nam przynależą. Przysługują one każdemu. Opierają się na głównych wartościach, takich jak godność, równość i szacunek dla każdego człowieka. Zapobiegają dyskryminowaniu i traktowaniu obywateli w sposób poniżający. Są podstawowymi środkami obrony godności jednostki ludzkiej. Prawa człowieka nakładają na władzę publiczną oraz instytucje świadczące usługi obywatelom, takie jak szpitale oraz ośrodki pomocy społecznej, obowiązek traktowania wszystkich sprawiedliwie, w poszanowaniu równości, godności, szacunku i autonomii. Po raz pierwszy zostały skodyfikowane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – międzynarodowym porozumieniu zawartym po dramatycznych wydarzeniach II wojny światowej. Od tego czasu powstało wiele międzynarodowych porozumień w kwestii praw człowieka, w tym Europejska Konwencja Praw Człowieka.

Europejska Konwencja Praw Człowieka

Europejska Konwencja Praw Człowieka została przyjęta w 1950 roku a następnie była zmieniana i uzupełniana szeregiem dodatkowych protokołów. Państwa – sygnatariusze Konwencji zobowiązują się do zapewnienia każdemu człowiekowi praw i wolności w niej określonych. Główne to m.in: prawo do życia, prawo do godnego traktowania; zakaz tortur oraz poniżającego lub nieludzkiego traktowania albo karania, zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do rzetelnego procesu sądowego.

Ochrona praw człowieka w Polsce

W Polsce podstawowym dokumentem chroniącym prawa człowieka jest Konstytucja RP z 1997 roku. Określa ona nasze prawa i wolności, w tym te zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Konstytucja RP uznaje, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają obowiązek do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny. W rozdziale drugim: Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela znajdziemy pełny katalog praw i wolności gwarantowanych konstytucyjnie.

Z punktu widzenia dotyczących opieki i ochrony zdrowia osób starszych ważne są również regulacje ustawowe, z których najważniejsze to: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 ), Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118 ), Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 752), Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

), Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685), Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255).

Organami chroniącymi prawa człowieka w naszym kraju są m.in.: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta, Sądy powszechne, Sądy administracyjne, Trybunał Konstytucyjny.

Praca z seniorem w więzieniu

Oddziaływania podejmowane przez kadrę penitencjarną dotyczą proaktywnych zachowań adaptacyjnych, które nawiązują do obszarów takich jak prewencja zdolności adaptacyjnych i szeroko rozumiana adaptacja korekcyjna. Do pierwszej kategorii zaliczają się działania związane z promocją zdrowia, zapewnieniem wsparcia emocjonalnego i instrumentalnego, planowaniem przyszłości, do drugiej zaś – organizowanie wsparcia w sytuacji obniżenia sprawności adaptacyjnych, aktywizowanie i włączanie w role społeczne, polepszanie warunków związanych ze środowiskiem i aktywnością.

Zakres działań

Fundament prowadzonych oddziaływań wobec seniorów odbywających karę pozbawienia wolności stanowi skuteczne wspomaganie w wymiarze kategorii wieku psychologicznego, szczególnie w zakresie funkcji poznawczych oraz w zakresie samooceny i tożsamości, ponieważ są to sfery istotne z punktu widzenia funkcjonowania człowieka.

Twórcza resocjalizacja dla seniora w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie

Zajęcia dla seniorów prowadzone na terenie jednostki penitencjarnej mają na celu pobudzenie aktywności twórczej seniorów, naukę sposobów spędzania czasu wolnego, edukację w zakresie możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrabianie poczucia przydatności społecznej osób 60 , podniesienie samoświadomości na temat tego etapu w ich życiu oraz naukę sposobów samodzielnego wpływania na jakość swojego życia.

Pobyt w izolacji penitencjarnej to niełatwe przeżycie, w trakcie którego może wystąpić napięcie emocjonalne, poczucie bezradności dezorganizacja zachowania. U osób starszych dość powszechną reakcją na przyjęcie do zakładu karnego jest zespół reaktywno-depresyjny z towarzysząca reakcją statusu człowieka wolnego, nagłej utraty kontaktu z rodziną. Izolacja więzienna to przede wszystkim ograniczone kontakty osoby pozbawionej wolności ze środowiskiem zewnętrznym. U osób starszych podstawowe znacznie dla jakości życia mają m.in. dobrostan psychiczny, udane relacje społeczne, co zapewnia wsparcie, i mocne więzi społeczne. Jednak części skazanych seniorów nie ma wystarczającego wsparcia i pomocy zarówno w trakcie pobytu w zakładzie karnym, jak i po opuszczeniu murów więzienia. Nie mogą liczyć na pomoc bliskich osób, co najczęściej związane jest z charakterem przestępstwa, jakiego się dopuścili. Sporo skazanych seniorów to ludzie od lat żyjący samotnie, o których los nie troszczy się nikt z rodziny.

 

e-mail
wtorek, 15 czerwca 2021

Komentarze

Nick
E-mail - nie jest wyświetlany w serwisie, służy do kontaktu z redakcją
Twój komentarz
Security Image
Nieprawidłowy kod
secpol - baner  artykuł

Informacyjna Gra Planszowa

Wystawy malarstwa Marcela Marcina Marczuka pt. California Sunshine

Wystawy malarstwa Marcela Marcina Marczuka pt. California Sunshine
13.07.2022 godz. 19.00 Galeria Elektra, ul. Dobra 31 Wstęp wolny
Czytaj więcej...

Narciarski Dzień Dziecka w Capital Ski – konkurs!

Narciarski Dzień Dziecka w Capital Ski – konkurs!
Narciarski Dzień Dziecka w Capital Ski – konkurs! Nasi Czytelnicy mają szansę wygrać sesję narciarską dla dziecka w Capital Ski.
Czytaj więcej...

Śmierć ostatniego z tygrysów żyjących w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym

Śmierć ostatniego z tygrysów żyjących w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym
Warszawski Ogród Zoologiczny za pośrednictwem swych mediów społecznościowych przekazał informację o śmierci tygrysicy Ratu.
Czytaj więcej...

Gry Informacyjne

Gry Informacyjne
  Gry są obecne w kulturze praktycznie od początków istnienia znanych nam cywilizacji.
Czytaj więcej...

Co słychać w Centrum Praskim Koneser

Co słychać w Centrum Praskim Koneser
Pogoda ostatnio nas nie rozpieszcza.
Czytaj więcej...

Decydująca faza walki o Play-Off – SKK Polonia Warszawa podejmie zespół Ślęzy Wrocław, wicelidera Energa Basket Ligi Kobiet

Decydująca faza walki o Play-Off – SKK Polonia Warszawa podejmie zespół Ślęzy Wrocław, wicelidera Energa Basket Ligi Kobiet
    Ekstraklasowy zespół koszykarek Polonii Warszawa powraca do hali Centrum Sportu Wilanów, by w sobotę 5 lutego o godz.
Czytaj więcej...

Miesięcznik “Przystanek Grochów” najlepszym periodykiem wśród zakładów karnych i aresztów śledczych w Polsce.

Miesięcznik “Przystanek Grochów” najlepszym periodykiem wśród zakładów karnych i aresztów śledczych w Polsce.
I miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie “Szpalty za kratą” organizowanym przez Zakład Karny w Rawiczu dla miesięcznika “Przystanek Grochów” „Szpalty za kratą” Ogólnopolski konkurs „Szpalty za kratą” adresowany był do zespołów redakcyjnych – składających się z osób pozbawionych wolności – wydających periodyczne gazetki zakładowe.
Czytaj więcej...

Nieoczywiste rozmowy o dziejach świata. Poleca Freekonomia!

Nieoczywiste rozmowy o dziejach świata. Poleca Freekonomia!
Rewelacyjna podróż przez wieki jaką zaprezentowała nam autorka książki " Wędrówki przez czas" Pani Beata Janowska to zbiór wywiadów z najtęższymi umysłami historii Polski i Europy jaki obecnie nosi nasza umęczona ziemia.
Czytaj więcej...

Turniej piłkarski w Parku Skaryszewskim

Turniej piłkarski w Parku Skaryszewskim Klub sportowy drukarz warszawa zaprasza wszystkich sympatyków piłki nożnej na wspólne świętowanie z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości!!!   W Parku Skaryszewskim oraz na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych rozegrany zostanie w ramach obchodów Święta Niepodległości turniej piłkarski dla rocznika 2011.
Czytaj więcej...

Finał charytatywnej akcji #KoszulkaOdSerca

Finał charytatywnej akcji #KoszulkaOdSerca #KoszulkaOdSerca Akcja #KoszulkaOdSerca została przygotowana we współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda, z którą jednostka posiada podpisane porozumienie o współpracy.
Czytaj więcej...

Freekonomia poleca!

Freekonomia poleca! Wydawnictwo MT Biznes
Czytaj więcej...
secpol - baner  artykuł

Nasz aktualny numer

Listopad 2020 nr. 19
pion_koncepcja
zwolnieni z teorii
freekonomia
pion_koncepcja

Pogoda

Kurs Walut

Przydas.pl Sklep na facetów
pion_koncepcja
sekacz