Menu
Kurier Praski logo
środa, 27 października 2021
wizytowki

Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Światowy Dzień Praw Osób Starszych

15 czerwca to Światowy Dzień Praw Osób Starszych którego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób starszych oraz upowszechnienie wiedzy o zagwarantowanych prawach seniorów.

Prawa człowieka

Prawa człowieka są podstawowymi prawami, które nam przynależą. Przysługują one każdemu. Opierają się na głównych wartościach, takich jak godność, równość i szacunek dla każdego człowieka. Zapobiegają dyskryminowaniu i traktowaniu obywateli w sposób poniżający. Są podstawowymi środkami obrony godności jednostki ludzkiej. Prawa człowieka nakładają na władzę publiczną oraz instytucje świadczące usługi obywatelom, takie jak szpitale oraz ośrodki pomocy społecznej, obowiązek traktowania wszystkich sprawiedliwie, w poszanowaniu równości, godności, szacunku i autonomii. Po raz pierwszy zostały skodyfikowane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – międzynarodowym porozumieniu zawartym po dramatycznych wydarzeniach II wojny światowej. Od tego czasu powstało wiele międzynarodowych porozumień w kwestii praw człowieka, w tym Europejska Konwencja Praw Człowieka.

Europejska Konwencja Praw Człowieka

Europejska Konwencja Praw Człowieka została przyjęta w 1950 roku a następnie była zmieniana i uzupełniana szeregiem dodatkowych protokołów. Państwa – sygnatariusze Konwencji zobowiązują się do zapewnienia każdemu człowiekowi praw i wolności w niej określonych. Główne to m.in: prawo do życia, prawo do godnego traktowania; zakaz tortur oraz poniżającego lub nieludzkiego traktowania albo karania, zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do rzetelnego procesu sądowego.

Ochrona praw człowieka w Polsce

W Polsce podstawowym dokumentem chroniącym prawa człowieka jest Konstytucja RP z 1997 roku. Określa ona nasze prawa i wolności, w tym te zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Konstytucja RP uznaje, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają obowiązek do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny. W rozdziale drugim: Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela znajdziemy pełny katalog praw i wolności gwarantowanych konstytucyjnie.

Z punktu widzenia dotyczących opieki i ochrony zdrowia osób starszych ważne są również regulacje ustawowe, z których najważniejsze to: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 ), Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118 ), Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 752), Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

), Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685), Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255).

Organami chroniącymi prawa człowieka w naszym kraju są m.in.: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta, Sądy powszechne, Sądy administracyjne, Trybunał Konstytucyjny.

Praca z seniorem w więzieniu

Oddziaływania podejmowane przez kadrę penitencjarną dotyczą proaktywnych zachowań adaptacyjnych, które nawiązują do obszarów takich jak prewencja zdolności adaptacyjnych i szeroko rozumiana adaptacja korekcyjna. Do pierwszej kategorii zaliczają się działania związane z promocją zdrowia, zapewnieniem wsparcia emocjonalnego i instrumentalnego, planowaniem przyszłości, do drugiej zaś – organizowanie wsparcia w sytuacji obniżenia sprawności adaptacyjnych, aktywizowanie i włączanie w role społeczne, polepszanie warunków związanych ze środowiskiem i aktywnością.

Zakres działań

Fundament prowadzonych oddziaływań wobec seniorów odbywających karę pozbawienia wolności stanowi skuteczne wspomaganie w wymiarze kategorii wieku psychologicznego, szczególnie w zakresie funkcji poznawczych oraz w zakresie samooceny i tożsamości, ponieważ są to sfery istotne z punktu widzenia funkcjonowania człowieka.

Twórcza resocjalizacja dla seniora w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie

Zajęcia dla seniorów prowadzone na terenie jednostki penitencjarnej mają na celu pobudzenie aktywności twórczej seniorów, naukę sposobów spędzania czasu wolnego, edukację w zakresie możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrabianie poczucia przydatności społecznej osób 60 , podniesienie samoświadomości na temat tego etapu w ich życiu oraz naukę sposobów samodzielnego wpływania na jakość swojego życia.

Pobyt w izolacji penitencjarnej to niełatwe przeżycie, w trakcie którego może wystąpić napięcie emocjonalne, poczucie bezradności dezorganizacja zachowania. U osób starszych dość powszechną reakcją na przyjęcie do zakładu karnego jest zespół reaktywno-depresyjny z towarzysząca reakcją statusu człowieka wolnego, nagłej utraty kontaktu z rodziną. Izolacja więzienna to przede wszystkim ograniczone kontakty osoby pozbawionej wolności ze środowiskiem zewnętrznym. U osób starszych podstawowe znacznie dla jakości życia mają m.in. dobrostan psychiczny, udane relacje społeczne, co zapewnia wsparcie, i mocne więzi społeczne. Jednak części skazanych seniorów nie ma wystarczającego wsparcia i pomocy zarówno w trakcie pobytu w zakładzie karnym, jak i po opuszczeniu murów więzienia. Nie mogą liczyć na pomoc bliskich osób, co najczęściej związane jest z charakterem przestępstwa, jakiego się dopuścili. Sporo skazanych seniorów to ludzie od lat żyjący samotnie, o których los nie troszczy się nikt z rodziny.

 

e-mail
wtorek, 15 czerwca 2021

Komentarze

Nick
E-mail - nie jest wyświetlany w serwisie, służy do kontaktu z redakcją
Twój komentarz
Security Image
Nieprawidłowy kod

Informacyjna Gra Planszowa

Freekonomia poleca!

Freekonomia poleca!
Mariusz Surosz "Praga. Czeskie ścieżki"
Czytaj więcej...

Freekonomia i KP polecają

Freekonomia i KP polecają
Cixin Liu " O mrówkach i dinozaurach" Dom Wydawniczy Rebis
Czytaj więcej...

"Czytanie wzmacnia"

"Czytanie wzmacnia"
VII edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek Ogólnopolska Akcja Noc Bibliotek została zainicjonowana w 2015 roku.
Czytaj więcej...

w ZUS rusza konkurs dla dzieci i młodzieży

w ZUS rusza konkurs dla dzieci i młodzieży Jak zachęcić babcię lub dziadka do posiadania konta w banku?.
Czytaj więcej...

Nowa placówka medyczna na Pradze Południe AS-MEDICA, przyjmuje pacjentów!

Nowa placówka medyczna na Pradze Południe AS-MEDICA, przyjmuje pacjentów!
Na Pradze-Południe pojawiła się właśnie nowo otwarta klinika świadcząca szerokie usługi Medyczno-Kosmetologiczne AS Medica.
Czytaj więcej...

„Myślę, więc nie śmiecę”

„Myślę, więc nie śmiecę”
„Myślę, więc nie śmiecę” to hasło tegorocznej akcji „Sprzątania świata – Polska 2021 ” „Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World, której celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
Czytaj więcej...

Współpraca z Fundacją Ronalda McDonalda w ramach projektu #BajkaOdSerca

Współpraca z Fundacją Ronalda McDonalda w ramach projektu #BajkaOdSerca
Oddziaływania resocjalizacyjne wobec osób pozbawionych wolności mogą mieć różną formę.
Czytaj więcej...

Oferta dzierżawy hali i zatrudnienia skazanych na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie

Oferta dzierżawy hali i zatrudnienia skazanych na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie
Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie aresztu śledczego w zakresie dzierżawy hali i zatrudnienia skazanych.
Czytaj więcej...

VAT EU

  Narracja: Odprawy przesyłek z poza UE przez Pocztę Polską Gra dla 3-6 osób Na motywach gry: Memory Rola graczy: Gracze wchodzą w rolę pracowników Poczty Polskiej S.
Czytaj więcej...

Słodka jesień od Wedla dla mieszkańców Pragi-Południe

Słodka jesień od Wedla dla mieszkańców Pragi-Południe     Warsztaty psychologiczne i edukacyjne, piknik międzypokoleniowy, potańcówka retro - to tylko niektóre działania, które zostaną zrealizowane przez warszawskie organizacje pozarządowe w ramach konkursu grantowego „Wedel od Serca” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Pragi-Południe.
Czytaj więcej...

Dołącz do Nas i zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej

Dołącz do Nas i zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy w szeregach Służby Więziennej.
Czytaj więcej...

Nasz aktualny numer

Listopad 2020 nr. 19
freekonomia
zwolnieni z teorii
freekonomia
freekonomia

Pogoda

Kurs Walut

pion_koncepcja
pion_koncepcja
freekonomia