Menu
Kurier Praski logo
piątek, 06 sierpnia 2021
vistulian_czym_jest

Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Światowy Dzień Praw Osób Starszych

15 czerwca to Światowy Dzień Praw Osób Starszych którego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób starszych oraz upowszechnienie wiedzy o zagwarantowanych prawach seniorów.

Prawa człowieka

Prawa człowieka są podstawowymi prawami, które nam przynależą. Przysługują one każdemu. Opierają się na głównych wartościach, takich jak godność, równość i szacunek dla każdego człowieka. Zapobiegają dyskryminowaniu i traktowaniu obywateli w sposób poniżający. Są podstawowymi środkami obrony godności jednostki ludzkiej. Prawa człowieka nakładają na władzę publiczną oraz instytucje świadczące usługi obywatelom, takie jak szpitale oraz ośrodki pomocy społecznej, obowiązek traktowania wszystkich sprawiedliwie, w poszanowaniu równości, godności, szacunku i autonomii. Po raz pierwszy zostały skodyfikowane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – międzynarodowym porozumieniu zawartym po dramatycznych wydarzeniach II wojny światowej. Od tego czasu powstało wiele międzynarodowych porozumień w kwestii praw człowieka, w tym Europejska Konwencja Praw Człowieka.

Europejska Konwencja Praw Człowieka

Europejska Konwencja Praw Człowieka została przyjęta w 1950 roku a następnie była zmieniana i uzupełniana szeregiem dodatkowych protokołów. Państwa – sygnatariusze Konwencji zobowiązują się do zapewnienia każdemu człowiekowi praw i wolności w niej określonych. Główne to m.in: prawo do życia, prawo do godnego traktowania; zakaz tortur oraz poniżającego lub nieludzkiego traktowania albo karania, zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do rzetelnego procesu sądowego.

Ochrona praw człowieka w Polsce

W Polsce podstawowym dokumentem chroniącym prawa człowieka jest Konstytucja RP z 1997 roku. Określa ona nasze prawa i wolności, w tym te zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Konstytucja RP uznaje, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają obowiązek do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny. W rozdziale drugim: Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela znajdziemy pełny katalog praw i wolności gwarantowanych konstytucyjnie.

Z punktu widzenia dotyczących opieki i ochrony zdrowia osób starszych ważne są również regulacje ustawowe, z których najważniejsze to: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 ), Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118 ), Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 752), Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

), Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685), Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255).

Organami chroniącymi prawa człowieka w naszym kraju są m.in.: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta, Sądy powszechne, Sądy administracyjne, Trybunał Konstytucyjny.

Praca z seniorem w więzieniu

Oddziaływania podejmowane przez kadrę penitencjarną dotyczą proaktywnych zachowań adaptacyjnych, które nawiązują do obszarów takich jak prewencja zdolności adaptacyjnych i szeroko rozumiana adaptacja korekcyjna. Do pierwszej kategorii zaliczają się działania związane z promocją zdrowia, zapewnieniem wsparcia emocjonalnego i instrumentalnego, planowaniem przyszłości, do drugiej zaś – organizowanie wsparcia w sytuacji obniżenia sprawności adaptacyjnych, aktywizowanie i włączanie w role społeczne, polepszanie warunków związanych ze środowiskiem i aktywnością.

Zakres działań

Fundament prowadzonych oddziaływań wobec seniorów odbywających karę pozbawienia wolności stanowi skuteczne wspomaganie w wymiarze kategorii wieku psychologicznego, szczególnie w zakresie funkcji poznawczych oraz w zakresie samooceny i tożsamości, ponieważ są to sfery istotne z punktu widzenia funkcjonowania człowieka.

Twórcza resocjalizacja dla seniora w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie

Zajęcia dla seniorów prowadzone na terenie jednostki penitencjarnej mają na celu pobudzenie aktywności twórczej seniorów, naukę sposobów spędzania czasu wolnego, edukację w zakresie możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrabianie poczucia przydatności społecznej osób 60 , podniesienie samoświadomości na temat tego etapu w ich życiu oraz naukę sposobów samodzielnego wpływania na jakość swojego życia.

Pobyt w izolacji penitencjarnej to niełatwe przeżycie, w trakcie którego może wystąpić napięcie emocjonalne, poczucie bezradności dezorganizacja zachowania. U osób starszych dość powszechną reakcją na przyjęcie do zakładu karnego jest zespół reaktywno-depresyjny z towarzysząca reakcją statusu człowieka wolnego, nagłej utraty kontaktu z rodziną. Izolacja więzienna to przede wszystkim ograniczone kontakty osoby pozbawionej wolności ze środowiskiem zewnętrznym. U osób starszych podstawowe znacznie dla jakości życia mają m.in. dobrostan psychiczny, udane relacje społeczne, co zapewnia wsparcie, i mocne więzi społeczne. Jednak części skazanych seniorów nie ma wystarczającego wsparcia i pomocy zarówno w trakcie pobytu w zakładzie karnym, jak i po opuszczeniu murów więzienia. Nie mogą liczyć na pomoc bliskich osób, co najczęściej związane jest z charakterem przestępstwa, jakiego się dopuścili. Sporo skazanych seniorów to ludzie od lat żyjący samotnie, o których los nie troszczy się nikt z rodziny.

 

e-mail
wtorek, 15 czerwca 2021

Komentarze

Nick
E-mail - nie jest wyświetlany w serwisie, służy do kontaktu z redakcją
Twój komentarz
Security Image
Nieprawidłowy kod

Pozostałe informacje

PTTK Trakt zaprasza na wycieczkę z cyklu „Letnich Spacerków po Warszawie”

PTTK Trakt zaprasza na wycieczkę z cyklu „Letnich Spacerków po Warszawie”
PTTK Trakt zaprasza na wycieczkę z cyklu „Letnich Spacerków po Warszawie”.
Czytaj więcej...

Rekrutacja trwa! Nowe bezpłatne Przedszkole Publiczne Edulica na Pradze-Południe

Rekrutacja trwa! Nowe bezpłatne Przedszkole Publiczne Edulica na Pradze-Południe
Nowe bezpłatne Przedszkole Publiczne Edulica na Pradze-Południe.
Czytaj więcej...

Wstąp w szeregi Służby Więziennej

Wstąp w szeregi Służby Więziennej
Szukasz satysfakcjonującej pracy- zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej.
Czytaj więcej...

Rośliny i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza

Rośliny i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza
W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie do 14 sierpnia możecie obejrzeć niezwykłą wystawę Rośliny i zwierzęta.
Czytaj więcej...

Warszawa znów się zazieleni - Rusza 38. Konkurs Miasta Stołecznego Warszawa

Warszawa znów się zazieleni - Rusza 38. Konkurs Miasta Stołecznego Warszawa
Wielka wymiana sadzonek   Każdy, kto zajmuje się hodowlą i ogrodnictwem zastanawia się czasem, co zrobić z nadwyżką sadzonek lub ma w swojej kolekcji rośliny, którym chciałby dać nowe życie.
Czytaj więcej...

Pociągiem z Warszawy nad Zalew Zegrzyński

Pociągiem z Warszawy nad Zalew Zegrzyński Po 25 latach powrócą połączenia pasażerskie z Warszawy do Zegrza.
Czytaj więcej...

PKP wdraża nowy System Informacji

PKP wdraża nowy System Informacji PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na montaż i rozbudowę systemu informacji pasażerskiej.
Czytaj więcej...

BON Turystyczny

BON Turystyczny Rodzinne wakacje nad Bałtykiem albo w malowniczych Tatrach? Weekendowy wypad z dzieciakami nad jezioro lub do wybranego miasta? A może – uwielbiany przez najmłodszych – wypoczynek na urokliwej polskiej wsi, pełen niecodziennych atrakcji? Nasz piękny kraj stwarza nieograniczone możliwości do familijnego wypoczynku i zwiedzania.
Czytaj więcej...

Kolej bez barier

Kolej bez barier Likwidacja barier architektonicznych na niemal 100 dworcach i 700 peronach, modernizacja 100 wagonów i zakup nowoczesnych składów zespolonych, czytelna informacja pasażerska oraz zapewnienie najwyższego standardu obsługi – to tylko część działań zrealizowanych od 2012 r.
Czytaj więcej...

Coraz lepszy przewóz towarów po torach w gop

Coraz lepszy przewóz towarów po torach w gop Przewoźnicy korzystają z przebudowanej linii od Bytomia do Zabrza Biskupic.
Czytaj więcej...

Baltic Pipe

Baltic Pipe O  projekcie Baltic Pipe Projekt Baltic Pipe realizowany jest w ścisłej współpracy polskiego operatora systemu przesyłowego gazu GAZ-SYSTEM i duńskiego operatora systemu przesyłowego gazu i energii Energinet.
Czytaj więcej...

Przekop Mierzi Wiślanej

Przekop Mierzi Wiślanej Obecnie na budowie kontynuowane jest m.
Czytaj więcej...

Freekonomia zaprasza na wywiad z pisarzem Wojciechem Chmielewskim.

Freekonomia zaprasza na wywiad z pisarzem Wojciechem Chmielewskim. Książka miesiąca miesięcznika Twórczość. Wydawnictwo Czytelnik.
Czytaj więcej...

Nasz aktualny numer

Listopad 2020 nr. 19
freekonomia
zwolnieni z teorii
freekonomia
freekonomia

Pogoda

Kurs Walut

pion_koncepcja
pion_koncepcja
pion_koncepcja