Menu
Kurier Praski logo
środa, 27 października 2021
zabawa

Oferta dzierżawy hali i zatrudnienia skazanych na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie

Oferta dzierżawy hali i zatrudnienia skazanych na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie aresztu śledczego w zakresie dzierżawy hali i zatrudnienia skazanych. Niniejsza oferta wpisuje się w realizację zainicjowanego w 2016 roku Programu „Praca dla więźniów”.

Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie dysponuje budynkiem o powierzchni 750m2. W budynku znajdują się pomieszczenia przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej wraz z niezbędnym węzłem sanitarnym i pomieszczeniem socjalnym.

W hali produkcyjnej znajdują się następujące pomieszczenia:

przestrzeń produkcyjna (412m2), pomieszczenie magazynowe I – 68m2, pomieszczenie magazynowe II - 36m2, pomieszczenie produkcyjne I – 71m2, pomieszczenie produkcyjne II – 71m2, pomieszczenie produkcyjne III - 42m2, pomieszczenie produkcyjne IV – 65m2, pomieszczenie szkoleniowo-produkcyjne – 59m2, szatnia – 70m2, pomieszczenie socjalne, dyżurka funkcjonariuszy SW, dyżurka brygadzisty, W-C osadzonych, W-C służbowe oraz palarnia.

Parametry hali: drzwi wejściowe: 140 x 200 cm, wysokość pomieszczeń: 300 cm, szerokość pomieszczeń: 455 cm, przyłącze elektryczne 80kW, maksymalna długość samochodu ciężarowego mogącego wjechać na teren jednostki: 12 m.

Koszt dzierżawy hali produkcyjnej:

Czynsz: 10zł/m2 (7500zł / 750m2)

Centralne ogrzewanie: ~5 tys. zł w szczycie sezonu grzewczego

Woda, ścieki oraz energia elektryczna wg wskazania liczników

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z zatrudniania osadzonych:

- osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,

- pracodawcy mogą uzyskać 35 % zwrotu w formie ryczałtu, kosztów poniesionych na wynagrodzenia skazanych z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Ryczałt wypłaca się na wniosek pracodawcy. Z tego funduszu firmom zatrudniającym skazanych można przyznać pożyczki bądź dotacje. Jego dysponentem jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

- brak konieczności zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),

- pracodawca jest zwolniony z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),

- pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,

- korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,

- zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,

- osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,

- skazanemu zatrudnionemu odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, przysługuje po roku nieprzerwanej pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, urlop przez okres 14 dni roboczych, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Korzyści wynikające z prowadzenia działalności na terenie zakładu karnego:

- potencjał ludzki: skazany to zdyscyplinowany pracownik, który wykazuje się zaangażowaniem, dbałością o swoją pracę, często posiadający już odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przyuczony do zawodu może być stałym członkiem załogi przez kilkanaście lat

- pełna ochrona mienia: przedsiębiorcy nie martwią się o swój majątek, nie ponoszą kosztów ochrony,

- idealne warunki do uruchomienia działalności: istnieje już odpowiednia infrastruktura bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów, tj.: doprowadzone media, dojazd do jednostki i drogi transportowe wewnątrz zakładu,

- pożyczka lub bezzwrotna dotacja może zostać udzielona na preferencyjnych warunkach z funduszu, którym dysponuje Służba Więzienna.

Korzyści dla osadzonych:

- możliwość podjęcia pracy daje szansę bezpłatnego przyuczenia do zawodu i późniejszej aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych

- zatrudnienie daje możliwość pozyskania środków finansowych przez osadzonych na własne potrzeby w sposób akceptowany społecznie, co może pozwolić na finansowe wspieranie rodziny przez przekazywanie jej zarobionej kwoty oraz może stanowić źródło pokrycia kar pieniężnych, np: alimentów lub grzywien

- wykonywanie konkretnych czynności uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę i jest treningiem do samodzielnego życia na wolności oraz przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa

- zatrudnienie w więzieniu stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziała rozwojowi podkultury więziennej, przemocy w stosunku do innych osadzonych czy samookaleczeniom

- kształtowanie poczucia przydatności, pożyteczności, nabycia umiejętności współpracy w zespole, pojawienia się poczucia sensu życia, sensowności podejmowanego wysiłku, poczucia bycia docenianym przez innych

- powstawanie nowych miejsc pracy stwarza nową sytuację, znoszącą poczucie bezcelowości pobytu w zakładzie karnym oraz pozwala zachować sprawność zawodową, siły fizyczne i umysłowe

Przedsiębiorco, jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy zachęcamy do kontaktu:

dzierżawa budynku/hali: 22- 512 65 70 lub 608 283 148 ( Dział Kwatermistrzowski)

zatrudnienie osadzonych: 22- 512 65 16 (Dział Penitencjarny)

 

e-mail
wtorek, 24 sierpnia 2021

Komentarze

Nick
E-mail - nie jest wyświetlany w serwisie, służy do kontaktu z redakcją
Twój komentarz
Security Image
Nieprawidłowy kod

Informacyjna Gra Planszowa

Freekonomia poleca!

Freekonomia poleca!
Mariusz Surosz "Praga. Czeskie ścieżki"
Czytaj więcej...

Freekonomia i KP polecają

Freekonomia i KP polecają
Cixin Liu " O mrówkach i dinozaurach" Dom Wydawniczy Rebis
Czytaj więcej...

"Czytanie wzmacnia"

"Czytanie wzmacnia"
VII edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek Ogólnopolska Akcja Noc Bibliotek została zainicjonowana w 2015 roku.
Czytaj więcej...

w ZUS rusza konkurs dla dzieci i młodzieży

w ZUS rusza konkurs dla dzieci i młodzieży Jak zachęcić babcię lub dziadka do posiadania konta w banku?.
Czytaj więcej...

Nowa placówka medyczna na Pradze Południe AS-MEDICA, przyjmuje pacjentów!

Nowa placówka medyczna na Pradze Południe AS-MEDICA, przyjmuje pacjentów!
Na Pradze-Południe pojawiła się właśnie nowo otwarta klinika świadcząca szerokie usługi Medyczno-Kosmetologiczne AS Medica.
Czytaj więcej...

„Myślę, więc nie śmiecę”

„Myślę, więc nie śmiecę”
„Myślę, więc nie śmiecę” to hasło tegorocznej akcji „Sprzątania świata – Polska 2021 ” „Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World, której celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
Czytaj więcej...

Współpraca z Fundacją Ronalda McDonalda w ramach projektu #BajkaOdSerca

Współpraca z Fundacją Ronalda McDonalda w ramach projektu #BajkaOdSerca
Oddziaływania resocjalizacyjne wobec osób pozbawionych wolności mogą mieć różną formę.
Czytaj więcej...

Dołącz do Nas i zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej

Dołącz do Nas i zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy w szeregach Służby Więziennej.
Czytaj więcej...

VAT EU

  Narracja: Odprawy przesyłek z poza UE przez Pocztę Polską Gra dla 3-6 osób Na motywach gry: Memory Rola graczy: Gracze wchodzą w rolę pracowników Poczty Polskiej S.
Czytaj więcej...

Słodka jesień od Wedla dla mieszkańców Pragi-Południe

Słodka jesień od Wedla dla mieszkańców Pragi-Południe     Warsztaty psychologiczne i edukacyjne, piknik międzypokoleniowy, potańcówka retro - to tylko niektóre działania, które zostaną zrealizowane przez warszawskie organizacje pozarządowe w ramach konkursu grantowego „Wedel od Serca” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Pragi-Południe.
Czytaj więcej...

PTTK Trakt zaprasza na wycieczkę z cyklu „Letnich Spacerków po Warszawie”

PTTK Trakt zaprasza na wycieczkę z cyklu „Letnich Spacerków po Warszawie” PTTK Trakt zaprasza na wycieczkę z cyklu „Letnich Spacerków po Warszawie”.
Czytaj więcej...

Rekrutacja trwa! Nowe bezpłatne Przedszkole Publiczne Edulica na Pradze-Południe

Rekrutacja trwa! Nowe bezpłatne Przedszkole Publiczne Edulica na Pradze-Południe Nowe bezpłatne Przedszkole Publiczne Edulica na Pradze-Południe.
Czytaj więcej...

Porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną

Porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną 6 lipca zostało podpisane porozumienie o współpracy naukowo – dydaktycznej pomiędzy płk Radosławem Salakiem - Dyrektorem Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce a prof.
Czytaj więcej...

Nasz aktualny numer

Listopad 2020 nr. 19
pion_koncepcja
zwolnieni z teorii
freekonomia
pion_koncepcja

Pogoda

Kurs Walut

freekonomia
pion_koncepcja
Przydas.pl Sklep na facetów