Menu
Kurier Praski logo
środa, 27 października 2021
przedszkole Chrzanowskiego

Instrukcja Vistulian

Instrukcja Vistulian

Drodzy Czytelnicy!

Przedstawiamy Państwu grę Planszową Vistulian gdzie podczas rozgrywki wejdziecie w realia pracy redakcji tworzącej przewodniki lub gazety. W pierwszym Scenariuszu stworzycie Państwo osiem stron prasowych na podstawie rzeczywistych, aktualnych i wciąż wydawanych informacji. Gra czasu rzeczywistego pozwoli odtworzyć realia pracy redakcji gazety, gdzie kwestią istotną jest czas realizacji, dobór treści oraz „cięcie artykułów”. Poniżej znajdziecie Państwo instrukcję, która pozwoli rozegrać niejedną partię gry Vistulian w różnych scenariuszach. Znajdą się tu autorskie scenariusze redakcji, różne adaptacje już istniejących gier oraz propozycje naszych czytelników.

 

Scenariusz I, Redakcja

 

Do rozpoczęcia rozgrywki potrzebne będą:

 • Mapa-plansza do gry Vistulian (pobierz z obrazka poniżej kartę „Plansza do gry Vistulian”)
 • Talia Kart do gry Vistulian (do pobrania z obrazka poniżej z arkusza A4 lub z każdego publikowanego artykułu pod nim)
 • Mikro-karty żetonów z numeracją od 2 do 12 (Talia Kart Podstawowych do pobrania z obrazka poniżej)
 • Mikro-karty redaktorów (do pobrania z konkretnych artykułów lub z Talii Kart Podstawowych - jako Przewodnicy - obrazek poniżej)
 • Mikro-karty aktualnej tury lub kartka i długopis (wraz z Talią Kart Podstawowych do pobrania z obrazka poniżej)
 • Dwie kości sześcienne do gry (lub kości on-line, z których skorzystasz pobierając kartę z obrazka poniżej „Wirtualna kostka do gry”)

 

Nie posiadasz kości do gry? Skorzystaj z dedykowanego kodu QR na planszy lub kliknij w obrazek poniżej


Czas rozpocząć grę!

 • Rozdziel posiadane karty na talie: artefaktów, wydarzeń, obiektów, obszarów, zagadek, przewodników (redaktorów).
 • Pobierz z poszczególnych tali: artefaktów, wydarzeń, obiektów, zagadek po 3 karty i po 2 karty przewodników (redaktorów).
 • Przetasuj pozostałe karty tworząc z niej wspólną talię Zdarzeń.
 • Rozłóż karty żetonów na planszy - losowo jak na (Rys. 2).
 • Każdy gracz rozkłada 2 mini karty redaktorów, kolejność obowiązuje według wskazówek zegara zaczynając od najmłodszego gracza (dwa okrążenia).
 • Dysponując już 12 kartami gry, każdy z graczy stara się jak najszybciej skompletować 8 stron przyszłego periodyku.
 • Gracz rozkłada przed sobą karty rozdzielając je na 8 osobnych kolumn, które poprzez dokładanie do nich kolejnych kart stanowić będą strony periodyku (Rys. 1).
 • Każdy z graczy wykonuje rzut kośćmi sześciennymi do gry (jeden rzut na jedną turę) Suma oczek, które wypadną, wskazuje którzy gracze pobiorą karty z puli kart talii Zdarzeń.
 • Nowe karty pobierają gracze, których mini karty redaktorów sąsiadują na planszy z polem (żetonem), którego numeracja zgodna jest z sumą wyrzuconych kości.
 • Jeżeli gracze posiada dwie (lub więcej) karty redaktorów, które leżą na polach z żetonami liczbowymi odpowiadającymi sumie rzuconych w turze kości, gracz pobiera odpowiednio dwie lub więcej nowych karty z tali Zdarzeń. Odpowiednio po jednej dla każdego gracza.
 • Z pozyskanych kart gracze kompletują i dobierają pozyskane karty w celu ułożenia 8 stron gazety. Należy zwracać uwagę na współczynniki kart, które wskażą postępy w grze. (Rys. 1).
 • Gracz może dowolnie przekładać, w ramach 8 stron, posiadane przez siebie karty zwracając uwagę na ich współczynniki.
 • Jeśli posiadasz lub wylosowałeś karty Zagadek wykorzystaj je zadając pytania na nich umieszczone po kolei innym graczom, należy skorzystać z nich przed swoją turą, czyli przed rzutem kośćmi. Nie możesz przetrzymywać kart Zagadek!
 • Karty Zagadek służą do "skracania" artykułów. Gracz, który odpowie poprawnie na pytanie z Karty Zagadki może skrócić jeden ze swoich artykułów o wartość pierwszego parametru objętości np. 1/x/x. Jeśli gracz któremu zadasz pytanie nie odpowie na nie pobierasz dla siebie 3 karty z talii Zdarzeń lub skracasz artykuł w swoim periodyku.
 • Gra kończy się po 12 turach. Jedna tura liczona jest jako rzut kośćmi przez każdego z graczy. Kolejne tury odznaczasz znacznikami, dwoma kośćmi lub pionkiem na "zegarze" jeśli plansza taki posiada.
 • W 12 turze nie możesz już przekładać kart pomiędzy stronami ani skracać ich artykułów, to czas na druk periodyku!
 • Zwycięzcą gry jest gracz który uzbiera w periodyku najwięcej punktów Wartości (lub inaczej liczone punkty w zależności od poniższych wariantów).

 

 

Rys. 1 Skład periodyku

 

Rys. 2  Przykładowe losowe rozłożenie kart żetonów służących do wskazania, z których obszarów będą pobierane karty zdarzeń


Rys. 3  Oznaczenia karty - rewers

 

 

Szybka Gra

Wygrywa gracz, który jako pierwszy skompletuje 8 stron gazety, gdzie jedna strona zawierać będzie 21 punktów objętości (współczynnik pierwszy 10/x/x).

 

Gra Redakcja

Gracz dąży do ułożenia 8 stron gazety przed upływem 12 tur. Jedna strona musi zawierać się w 21 punktach Objętości, a suma punktów Ekonomii (współczynnik trzeci x/x/8) dla wszystkich użytych kart wynieść powinna powyżej 168 punktów. Jeśli posiadasz w talii zbyt mało punktów ekonomii możesz je zastąpić współczynnikiem wartości (z lewego górnego rogu każdej karty).

 

Gra wyzwanie

Zwycięża gracz, który do 12 tury skompletuje pełne 8 stron gazety, gdzie suma punktów Objętości dla jednej strony wyniesie 21, Ekonomia całej skompletowanej gazety przekroczy 200 punktów oraz będzie posiadał najwyższą sumę Wartości spośród wszystkich graczy.

 

Karty zagadek - do czego służą?

Niejednokrotnie zdarzy się, iż skompletowanie zaledwie 21 punktów objętości będzie utrudnione, ponieważ współczynniki objętości kart znacznie wykroczą poza tę liczbę.
W takim przypadku należy posłużyć się kartami Zagadek, które powinny znaleźć się wraz z innymi kartami w przetasowanej talii do gry. Gracz posiadający kartę Zagadkę zadaje wybranej przez siebie osobie pytanie, które znajduje się na karcie (osobie innej niż poprzednio, lub zawsze tej samej jednakże wtedy gracze przed rozgrywką łączą się w pary – zaprzyjaźnione / kooperujące redakcje). Jeżeli osoba pytana odpowie prawidłowo na pytanie może pobrać jedną dodatkową kartę z talii do gry lub zredukować Objętość jednego z posiadanych artykułów o liczbę punktów Objętości zagadki. Gracz, który odgadnie zagadkę, kładzie kartę na danym artykule i "tapuje" go (obraca kartę o kąt 90st.) każdy artykuł można "skracać" tylko raz. Jeżeli gracz nie odpowie na pytanie możliwość pobrania karty lub redukcji punktów objętości może zostać wykorzystana przez zadającego pytanie.

 

Czy wiesz, że…

Codzienność redaktora gazety to nieustanne zmagania zarówno z czasem, doborem treści, jak również odpowiednim rozmieszczaniem ich na stronie. Tzn. łamanie często sprowadza się do starannego selekcjonowania treści, projektowania i składu w ograniczonej przestrzeni wydruku gazety.  Ponieważ „papier nie jest z gumy" cięcie, skracanie i redagowanie to chleb powszedni każdego redaktora.

 

Życzymy udanej rozgrywki!

Odwiedzając regularnie stronę www.kurierpraski.pl uzupełnisz swoją kolekcjonerską talię kart o aktualne wydarzenia, spiesz się – liczba pobrań jest ograniczona! Na stronie redakcji znajdziesz również więcej wskazówek, nowe scenariusze oraz zasady urozmaicające rozgrywkę dla pragnących wyzwań. Zapraszamy również do odbioru wydania papierowego Kuriera Praskiego, gdzie publikowane będą nowe kolekcjonerskie karty do gry, które jednocześnie przekażą najnowsze informacje lokalne.

Zapraszamy!

Autor: Redakcja Kuriera Praskiego

 

    

kliknij w obrazek powyżej aby odczytać odpowiednie artykuły

 

 

Scenariusz II, Rowerem przez Pragę

Celem gry jest zebranie wspomnień i przedmiotów do pamiętnika, w trakcie "rowerowej" wycieczki po Warszawskiej Pradze. Bohaterowie gry wcielają się w postać młodego kuzyna odwiedzającego swoją rodzinę mieszkającą w jednej z dzielnic Warszawskiej Pragi. 

 

Zwycięzcą gry zostaje osoba, która zbierze najcenniejsze wspomnienia. 

 

Waga wspomnień określana jest według współczynnika Wartości na kartach.

 

Zbieranie wspomnień oparte jest na motywach gry "idziemy na grzyby" / "Chińczyka" / "Wyścigi konne". Czyli podążamy zgodnie z ilością oczek na kostce od startu do mety. Gracze przed rozgrywką samodzielnie ustalają który przeciwległy (po skosie) narożnik planszy będzie startem, a który metą. Po dotarciu do mety gracze sumują swoje punkty Wartości lub Objętości. Wygrywa osoba z najwyższą uzyskaną sumą.

 

Do pobrania karty Wspomnienia (przetasowane talie kart: Obszarów, Obiektów, Artefaktów, Wydarzeń, Przewodników) uprawnia odpowiedź na pytanie z karty Zagadki lub pytanie spod QR kodu z planszy.

 

Na planszy umiejscowione są 32 Obszary wymagane do przejścia rozgrywki (dla jednej planszy 32 lub 64 dla dwóch plansz Praga Północ i Prag Południe) – gra szybka, czas trwania rozgrywki to około 20 min.

 

W przypadku uwzględnienia przez graczy na planszy 192 pół ruchu - można tak uczynić ponieważ Obszar na planszy jest podzielony na 6 pól ruchu. W wyniku tego zabiegu gra znacznie się wydłuża w czasie i w ilości zebranych wspomnień.

 

Jeśli talia kart skończy się przed zakończeniem rozgrywki można ukończyć grę przed darciem graczy do mety.

 

Czas rozgrywki wydłuża się do około 90 min. 

 

 

Zestaw do gry to: 

 • plansza (1 lub 2)
 • karty - karty Zdarzeń w dowolnych proporcjach kart: Obiektów, Obszarów, Artefaktów, Przewodników, Reklamy, Wydarzeń na jednego gracza przypada około 60 kart Zdarzeń oraz po 60 kart Zagadek
 • kostka do gry (np. on-line)
 • pionki 

Autor: Nieznany, Adaptacja Kurier Praski

 

Scenariusz III Paparazzi

Informacji jest wszędzie, tylko trzeba ją dostrzec. To motto niejednego redaktora naczelnego wielkiego dziennika czy małej redakcji. Niezależnie od tego czy jest to „dziki wąż”, „exclusive” Paparazzi, korespondenci, nocniki i stringerzy zawsze idą w miasto. Paparazzi to szybka gra, w której wygrywa ten, kto umie najszybciej operować warsztatem dziennikarskim i ma nosa do newsa.

 

Paparazzi to szybka i bardzo zakręcona gra imprezowa. Gra ma niezmiernie proste zasady. Wystarczy dosłownie kilka sekund, aby je zrozumieć i pięć zdań, aby je wyjaśnić:

 

Gracze, w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, odkrywają karty. Jeśli trafi się karta reklamy bądź na stole znajdzie się 5 z siedmiu możliwych kolorów trzeba szybko przyklepać newsy w najliczniejszym kolorze. Grający, wyposażeni w „aparaty, kamery i dyktafony”, starają się równocześnie złapać najbardziej wartościowe newsy nakrywając je ręką. Zwycięzcą zostaje gracz, który na końcu gry posiada najbardziej wartościowe widomości o czym decyduje wartość Współczynnika.

 

Gra na motywach gry „Packa na Muchy”.

 

 

Zestaw do gry to: 

 • karty - karty Zdarzeń w dowolnych proporcjach: Obiektów, Obszarów, Artefaktów, Przewodników, Reklamy, Wydarzeń. Na całą rozgrywkę przypada po minimum 15 kart dla każdego gracza.

Autor: Christian Reuser Adptacja Kurier Praski

 

Masz pomysł na swój scenariusz lub adaptacje innej już istniejącej gry z wykorzystaniem planszy i/lub kart Vistulian-a? Napisz do nas na kurier@kurierpraski.pl

 

e-mail
środa, 14 października 2020

Komentarze

Nick
E-mail - nie jest wyświetlany w serwisie, służy do kontaktu z redakcją
Twój komentarz
Security Image
Nieprawidłowy kod

Informacyjna Gra Planszowa

Freekonomia poleca!

Freekonomia poleca!
Mariusz Surosz "Praga. Czeskie ścieżki"
Czytaj więcej...

Freekonomia i KP polecają

Freekonomia i KP polecają
Cixin Liu " O mrówkach i dinozaurach" Dom Wydawniczy Rebis
Czytaj więcej...

"Czytanie wzmacnia"

"Czytanie wzmacnia"
VII edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek Ogólnopolska Akcja Noc Bibliotek została zainicjonowana w 2015 roku.
Czytaj więcej...

w ZUS rusza konkurs dla dzieci i młodzieży

w ZUS rusza konkurs dla dzieci i młodzieży Jak zachęcić babcię lub dziadka do posiadania konta w banku?.
Czytaj więcej...

Nowa placówka medyczna na Pradze Południe AS-MEDICA, przyjmuje pacjentów!

Nowa placówka medyczna na Pradze Południe AS-MEDICA, przyjmuje pacjentów!
Na Pradze-Południe pojawiła się właśnie nowo otwarta klinika świadcząca szerokie usługi Medyczno-Kosmetologiczne AS Medica.
Czytaj więcej...

„Myślę, więc nie śmiecę”

„Myślę, więc nie śmiecę”
„Myślę, więc nie śmiecę” to hasło tegorocznej akcji „Sprzątania świata – Polska 2021 ” „Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World, której celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
Czytaj więcej...

Współpraca z Fundacją Ronalda McDonalda w ramach projektu #BajkaOdSerca

Współpraca z Fundacją Ronalda McDonalda w ramach projektu #BajkaOdSerca
Oddziaływania resocjalizacyjne wobec osób pozbawionych wolności mogą mieć różną formę.
Czytaj więcej...

Oferta dzierżawy hali i zatrudnienia skazanych na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie

Oferta dzierżawy hali i zatrudnienia skazanych na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie
Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie aresztu śledczego w zakresie dzierżawy hali i zatrudnienia skazanych.
Czytaj więcej...

VAT EU

  Narracja: Odprawy przesyłek z poza UE przez Pocztę Polską Gra dla 3-6 osób Na motywach gry: Memory Rola graczy: Gracze wchodzą w rolę pracowników Poczty Polskiej S.
Czytaj więcej...

Słodka jesień od Wedla dla mieszkańców Pragi-Południe

Słodka jesień od Wedla dla mieszkańców Pragi-Południe     Warsztaty psychologiczne i edukacyjne, piknik międzypokoleniowy, potańcówka retro - to tylko niektóre działania, które zostaną zrealizowane przez warszawskie organizacje pozarządowe w ramach konkursu grantowego „Wedel od Serca” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Pragi-Południe.
Czytaj więcej...

Dołącz do Nas i zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej

Dołącz do Nas i zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy w szeregach Służby Więziennej.
Czytaj więcej...

Nasz aktualny numer

Listopad 2020 nr. 19
pion_koncepcja
zwolnieni z teorii
freekonomia
pion_koncepcja

Pogoda

Kurs Walut

Przydas.pl Sklep na facetów
pion_koncepcja
freekonomia